Zakaj ima titan odlično odpornost proti koroziji

Nejasnost titana je odvisna od obstoja oksidnega filma. Njegova korozijska odpornost v oksidacijskem mediju je veliko boljša kot v reducirajočem mediju, kjer lahko pride do visoke korozije. Titan ne korodira v nekaterih jedkih medijih, kot so morska voda, moker plin klora, raztopine klorit in hipoklorit, dušikova kislina, kromova kislina, kovinski klorid, sulfid in organske kisline.

titanium parts

Toda v medijih, ki reagirajo s titanom, da ustvari vodik (kot klorovodikova kislina in žveplova kislina), ima titan na splošno višjo stopnjo korozije. Če pa v kislino dodate majhno količino oksidanta, ta tvori pasiven film. Torej, v zmesi žveplove kisline ali klorovodikove kisline-dušikove kisline, celo v klorovodikovi kislini s prostim klorom, je titan odporen proti koroziji.


Titanov zaščitni oksidni film se pogosto tvori, ko se kovina dotakne vode, tudi v majhnih količinah ali kot vodna para. Če je titan izpostavljen zelo oksidacijskemu okolju, ki je popolnoma brez vode, lahko hitro oksidira in povzroči silovito, pogosto spontano reakcijo izgorevanja. Takšno vedenje se je zgodilo pri reakcijah titana z uparjanjem dušikove kisline, ki vsebuje prekomerni dušikov oksid, in titana s suhim plinom klora. Vendar je za preprečitev te reakcije potrebna določena količina vode.